Jak na výsadbu ovocných stromků

Zatímco pestrobarevné listí padá z korun stromů, kořeny ukryté pod zemí pracují na plné obrátky. Snaží se proniknout do neprobádaného okolí, aby z půdy načerpaly nové živiny a energii potřebnou pro přezimování a jarní start. Není proto překvapením, že právě podzim je ideálním obdobím pro výsadbu.

Kvalitní výpěstek určený pro výsadbu v zahradě poznáte na první pohled. Musí být svěží, pružný, pevného vzrůstu as bohatým kořenovým systémem, který na cestě z ovocnářské školky nestihl zaschnout. Čím čerstvější je, tím lépe se po výsadbě přijme.

Vybírejte důkladně
Zatímco v těžkých půdách v podhorských oblastech budou muset výpěstky z teplých úrodných nížin investovat nepřiměřené množství energie do toho, aby se ujaly, horským výpěstkům změna k lepšímu prospěje. Původ stromku proto nepodceňujte a hledejte informaci o školce na etiketě. Upřednostňujte české množitele a snažte se vyhledat vždy toho nejbližšího. Právě u nich naleznete odpověď na otázku, pro kterou odrůdu se rozhodnout. Liší se nejen vlastnostmi plodů a termínem zrání, ale také nároky na prostředí a odolností vůči chorobám a škůdcům.

V některých případech vám pěstitelé mohou doporučit výpěstky, které byly školkovány v nížině i přesto, že plánujete jejich výsadbu v horách. Vystavení nížinným holomrazům je mohlo vyzbrojit vyšší imunitou než vysoká sněhová pokrývka v horské oblasti.

Hledáte malý stromek, který zarodí už rok po výsadbě, nebo toužíte po mohutném stromě, který bude rodit v plné síle celá desetiletí? Potom se musíte rozhodnout, zda si zakoupíte zákrpek s korunou ve výšce 60 – 70 centimetrů, polokmen s korunkou ve výšce 120 – 150 centimetrů, nebo vysokokmen rozvětvující se ve výšce vaší hlavy. Tempo růstu udává podnož, který je živitelem kulturní odrůdy.

Jámu připravte předem
Aby se kořenový systém v těžkých půdách po výsadbě zotavil co nejrychleji, jámu je třeba vyhloubit s předstihem. Měla by být více než půl metru hluboká a přibližně metr široká. Takto vytyčený prostor umožní novým kořínkům rychleji přerůstat do okolí.

Provzdušnění půdy a obnova její mikroflóry je rozhodující a tak neuděláte chybu, pokud zryjete dno a okraje jámy tak, aby byly provzdušněny. Těžkou a neúrodnou půdu vyvezte stranou a připravte si na zásyp kvalitní ornici s přídavkem odleželého kompostu a neutrální rašeliny. Použití čerstvého hnoje či umělých hnojiv se vyhněte. Zemina musí být jemně zpracována, aby přilnula ke kořenům a mít dostatečnou zásobu živin pro první rok růstu.

V dobré půdě hloubte pouze takovou jámu, aby pojala kořenový systém výpěstku. Příliš důkladná příprava by mohla vyvolat květináčový efekt, který by zbrzdil zakořeňování a zpomalil nástup úrody.

Bez opory si v prvních měsících stromek neporadí a tak se můžete poohlédnout po kolíku, který by měl sahat do výše budoucí korunky. Zabít ho třeba do pevného dna jámy ještě před výsadbou, protože v přihrnuté zemině pevně držet nebude.

Výpěstek seřezávejte opatrně
Už od momentu koupě je třeba dbát na to, aby si výpěstek zachoval svoji kondičku. Třeba ho chránit před prudkým sluncem, mrazem, průvanem a suchem. Vyvarujte se dlouhodobému parkování ve stínu domu a vysaďte jej do připravené jámy co nejdříve.

Při prohlídce kořenového systému je třeba seříznout na zdravé dřevo všechny neživé části, poškozené kořínky a ulomené části, aby se zabránilo jejich zahnívání v zemi. Většina výpěstků je ve školkách ze země vyorávaná, takže drobným poškozením se vyhnout nelze. Pokud je povrch kořenů zvrásněný, několikahodinový pobyt ve vodní lázni obnoví jejich svěžest a budete mít ihned jasné v tom, které části zůstanou a které ne.

Řezem by měla projít i korunka, jejíž bohatost musí odpovídat síle kořenového systému. Obvykle se nechává pět okrajových větví a středová osa, která jsou zakrácena na 5 až 6 oček tak, aby poslední z nich směřovalo vždy směrem ven. Jinou taktiku řezu lze volit při odlišných pěstebních tvarech či řezu broskví. Správný řez zajistí dobrý tvar koruny a zamezí vysílení stromku po zasazení.

Jak hluboce sázet?
Při výsadbě platí pravidlo, že stromek musí být v půdě tak hluboko, jak v ní byl zasazen v pěstitelské školce. Kořenový krček patří těsně pod úroveň půdy. Proto je třeba hloubku jámy upravit kuželovitým násypem zeminy tak, aby na něm pohodlně spočinuly kořeny. Opěrný kol plní nejen kotevní úlohu, ale dokáže stromek také chránit. Proto by měl být vždy na jižní straně, aby kmínek ochránil před přehříváním během zimních měsíců.

Aby kořeny získaly po výsadbě dokonalý kontakt se zeminou, pomůže jim snadná příprava. Rozmíchejte prosetou hlínu ve vodě, aby vznikla blátivá kaše a namočte v ní důkladně kořenový systém tak, aby byly všechny kořínky dokonale obaleny. Při zásypu a utlačování zeminy během sázení vznikne těsný kontakt, který zajistí rozvětvování kořenů v novém prostředí.

Pomocník je při výsadbě vítán a zeminu je třeba vždy navršit tak, aby o 10 centimetrů přesahovala po důkladném utlačení výšku terénu. Vlivem srážek a mrazu sedne a do jara se srovná s terénem. Nezapomeňte na uvázání ke kůlu, které nesmí omezovat kmen v růstu ani tehdy, pokud stromek s klesající zeminou klesne dolů. Stromeček je třeba kotvit minimálně na dvou místech a využít volný, osmičkový uzel.

V lokalitách, kde má k čerstvé výsadbě přístup zvěř, je třeba ji chránit proti ohryzu a to až do výše 150 centimetrů. Zda se rozhodnete pro plastové zábrany, nebo si vytvoříte svoji vlastní z pletiva, je pouze na vás.

Nenechte ho vyschnout
Voda je důležitá a než půdu přikryje sněhová pokrývka, bude třeba dbát na řádnou zálivku. Nárazovou a vydatnou. Aby se voda neodpařovala, je třeba povrch hlíny vždy nakypřit, aby se přerušily půdní kapiláry. Pokud není stromek za vaším domem a na chalupu každý víkend necestujete, přikryjte půdu mulčem ze slámy, sena či jiného materiálu. Zabráníte tak jeho vyschnutí. Pozornost je třeba věnovat i suché mrazivé zimě, která bez sněhové pokrývky vysává ze zeminy zásoby vláhy.

Jaro prověří vaši snahu
Nadcházející jaro ukáže, zda měla vaše snaha nějaký význam. Pučící stromek se začne probírat k životu a pokud jste zajistili jeho správný řez před výsadbou, očekávat můžete zdravé a hrubé přírůstky, které budou základem jeho příští koruny.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram