Kam dát odpady z domácnosti

Pokud se pustíme do velkého úklidu či rekonstrukce, zjistíme, že odpady nám přerůstají přes hlavu. Jak se jich zbavit, aniž bychom přetěžovali životní prostředí?

Čím rychleji žijeme, tím více odpadu projde našimi příbytky.

Za odpady nese odpovědnost samospráva, která se smluvními firmami zajišťuje, aby se odpadky z domácností neválely po ulicích a na černých skládkách.

Za povinnou úplatu zajišťuje sběr komunálního odpadu, recyklovatelných materiálů a její odpovědnost nekončí ani u nebezpečných a velkokapacitních odpadů, jejichž přestupní stanicí jsou sběrné dvory.

Zkuste to postupně
Bez dobré organizace a zaběhnutého systému je třídění odpadu v domácnosti nepříjemnou záležitostí. Stačí však málo, aby se věci změnily. Vyměnit starý popelnic za nový se složkami a začít si všímat recyklačních značek na obalech. Právě ty nám prozradí, zda obal patří do netříděného komunálního odpadu, nebo jej lze po vytřídění opětovně zrecyklovat.

Koše se složkami lze zabudovat do kuchyňské skříňky a výběr by se měl odvíjet od toho, jaké možnosti třídění odpadová společnost nabízí. Zatímco na sídlištích jsou zažity sběrné kontejnery s barevným značením, v obcích se lze setkat s barevnými pytli a vývozním harmonogramem. Ve všech případech je taktika stejná. Oddělit znovu použitelný odpad od nerecyklovatelného a upravit jej tak, aby při dopravě zabíral minimum prostoru. Poznat ho podle symbolu dvou uzavřených šipek, které prozrazují i ​​to, o jaký materiál se jedná.

Pokud jste dosud odpad netřídili, vhodné je vybudovat si nové návyky postupně. Začít můžete papírem, později přidáte plasty, kovy a ostatní druhy odpadu.

Spinky se tolerují
Každý kus papíru lze opakovaně vrátit do výroby přibližně pětkrát, dokud se jeho vlákna při opětovném zpracování nezkrátí natolik, že jsou pro výrobu nového papíru nevhodná. Do sběrného kontejneru s modrým značením patří noviny, časopisy, knihy, obálky, dokumenty či kartonové krabice, které jsou suché a nebyly při použití znečištěny. S kovovými spinkami, cvernovým vázáním či plastovými okénky v obálkách si hlavu lámat nemusíte. Při rozvlákňování papíru je v továrně odstraní. Vyvarovat se však je třeba vhazování hygienických kapesníčků, plenek, samolepek či vícevrstvých papírových obalů, které recyklovat nelze. Pokud si pamatujete, s jakými balíčky jste chodili do školní sklizně, určitě máte jasno v tom, co je k recyklaci vhodné.

Plast neznamená jen PET láhve
Plasty jsou v našich odpadcích četnější než papír a tak lze žluté kontejnery vidět téměř na každém rohu. Mnozí si myslí, že jsou určeny výhradně pro sběr PET lahví z nápojů. Není to ovšem pravda. Plastový odpad zahrnuje kelímky z mléčných výrobků, igelitové sáčky a potravinové obaly, fólie, igelitové tašky a všechny ostatní plastové obaly.

Drobné znečištění od potravin není překážkou, důkladné omytí se vyžaduje pouze při znečištění od olejů a tuků.

Obaly patří do kontejneru deformované tak, aby zabíraly čím méně místa. Papírové etikety či plastové zátky lahví odstraňovat není třeba, k dalšímu zpracování však nesmí putovat obaly od chemických látek, hliníková víčka a výrobky z PVC. Při velké spotřebě lahví v domácnosti je dobrým pomocníkem mechanický lis, který je dokáže po zatáhnutí páky deformovat na desetinu objemu.

Porcelán mezi sklo nepatří
I když jsou nezálohované skleněné obaly na ústupu, tradice jejich separování žije v nás. Do sběrných kontejnerů lze vkládat prázdné láhve od nápojů, skleněné nádoby, rozbité sklenice a jednoduché výplně oken. Bohužel většina kontejnerů nepočítá s tabulovým sklem a tak jeho vkládání dovnitř může být problémem. Do kontejneru nepatří vrstvená skla s bezpečnostními fóliemi, automobilová skla, skleněné výplně s drátěnou výztuhou, zrcadla a rozhodně ne porcelán. Zatímco některé z nich jsou nebezpečným odpadem, jiné spadají do kategorie velkorozměrného či komunálního odpadu.

Z recyklačních linek vstupuje materiál většinou do závodů na výrobu tepelně izolačních materiálů. Roztavená skleněná drť se rozvlákní a končí v podobě vaty na fasádách budov a v podkrovích.

Informace hledejte u starosty
Některé odpadové společnosti očekávají pomoc i při separaci jiných druhů odpadu. Setkat se lze s kontejnery na kovy a vrstvené obalové materiály, případně firmy určují speciální pravidla, jak je přikládat do kontejnerů s jiným druhem odpadu.

Pokud nevíte, kam s krabicemi z mléka a džusů nebo plechovkami, nahlédněte na web vaší samosprávy. Vrstvené krabice z nápojů podniky lisují do velkoformátových tabulí, které se používají ve stavebnictví.

Za likvidaci elektroniky už jste jednou platili
Vypálenou úspornou žárovku, nefunkční baterii, starou pračku, lednici či vysavač je nejjednodušší předat na místech zpětného odběru, jejichž seznam naleznete na stránce http://www.ekolamp.sk/.
Jedná se o prodejce elektroniky, kteří při koupi nového spotřebiče či příslušenství odeberou ty, které již dosloužily. Bez ohledu na to, kde jste je koupili a o jakou značku se jedná.

Mnozí z nich nabízejí při rozvozu elektroniky odebrání té původní a není výjimečné, žádají-li, aby byly spotřebiče kompletní – s motory, uzavřenými chladícími okruhy a všemi součástmi, které vyžadují při recyklaci speciální pozornost. Obce pro soustředění elektroodpadu vyhrazují prostory s pravidelnými termíny vývozu, ve městech lze využít pro předání sběrné dvory.

To, že odběr staré elektroniky je bezplatný, by vás nemělo překvapit. V ceně každého nového světelného zdroje či jakékoli elektroniky je započítán poplatek za recyklaci.

S X-kami opatrně
Nejen elektronika vyžaduje samostatný přístup, pokud doslouží, ale také nebezpečné odpady, které by v přírodě mohly uškodit. Staré nepoužité zbytky léků patří do sběrných košů v lékárnách, autobaterie, pneumatiky, barvy, ředidla, chemikálie a obaly od nich znečištěné by měly putovat do sběrného dvora, odkud poputují do specializovaných firem, které se zabývají jejich likvidací.

Na nebezpečný odpad by vás vždy měl upozornit vystouplý symbol X uvedený na obalu.

Ze smetí hnojivo
Tam, kde přichází v úvahu samostatné zpracování bioodpadu na obecním kompostovišti či přímo ve dvoře, praktické jsou rozložitelné sáčky, ve kterých může odpad putovat přímo ke zpracování. I když na první pohled připomínají plast, ve skutečnosti jde o materiál, který se při styku s vodou rozpadne dříve, než se stihne jeho obsah zkompostovat.

Kompostovat lze nejen organický materiál ze zahrady, ale také nespotřebované zbytky pokrmů a odpadky, které vznikají při přípravě surovin na vaření. Z odpadu, který by netříděný skončil na skládce, tak vznikne kvalitní hnojivo, které se vrací zpět do koloběhu přírody.

Sběrné dvory nejsou pro firmy
Hovoříme-li o dílcích z bytového jádra, nábytku, různých stavebních konstrukcích a podobně, útočištěm je sběrný dvůr nebo sezónně umisťované kontejnery. Samosprávy počítají s tím, že ne každý odpad lze uložit do popelnice před domem a tak popelnice, které platíte, pokrývá i sběrnou službu.

Aby byla zajištěna hospodárnost sběrné služby a zamezilo se shromažďování podnikatelského odpadu, každý ze sběrných dvorů má pevně stanovená pravidla.

Ty většinou nařizují velkorozměrný odpad třídit, rozebírat jej na kompaktní součásti a stanovují limity, kolik odpadu může každý občan města či obce ročně předat bez úhrady.

Pravidla jsou nastavena tak, že občané se mají kde zbavit všeho, co se rozhodnou opustit při rekonstrukci bytu. Do sběrného dvora lze zavézt i omezené množství stavebních sutin.

Chcete-li ušetřit náklady za dopravu, využít můžete speciální „úklidové akce“, které samosprávy zajišťují podle harmonogramu většinou dvakrát ročně. V jarním a podzimním období přistavují velkokapacitní kontejnery na předem ohlášená místa, do kterých lze uložit to, co byste jinak vezli do sběrného dvora.

Při rozsáhlé stavební rekonstrukci vzniká více odpadu, než lze umístit do sběrného dvora. Jedná se většinou o výkopovou zeminu, stavební sutinu, zdivo, beton či střešní krytiny za dobou životnosti. Nejúspornější cestou je nabídnout je za odvoz v místní inzerci. Zájemci je většinou používají k vyrovnání a zpevnění pozemků.

Pokud jde o drobnou sutinu, kterou lze zpevnit cesty, zájem může projevit i samotná obec či urbariát, které mohou materiál využít ke zpevnění polních a lesních cest. Pokud zájemce nenajdete, budete muset o odvoz požádat specializovanou firmu. Ta na předem určené místo přistaví velkokapacitní kontejner a zajistí jeho odvoz a vyprázdnění na skládce či v recyklačním podniku, který odpad nadrví.

Užitečné rady:
Omezení na sběrných dvorech v Bratislavě
Objemný odpad – nejvýše 200 kg/osoba/měsíc
Biologicky rozložitelný odpad – nejvýše 50 kg/osoba/týden
Elektroodpad – bez omezení
Kovový odpad – bez omezení
Dřevěný odpad – nejvýše 200 kg/osoba/měsíc
Pneumatiky – nejvýše 4 kusy/osoba/6 měsíců
Železný šrot, sklo, papír, plasty – bez omezení

Co se platí za kontejner na velký odpad
Firmy kalkulují přistavení kontejnerů v závislosti na objemu, kilometrovném, stojném a druhu klasifikovaného odpadu, který do kontejneru poputuje.
Za 2,5-kubíkový kontejner pro tříděnou stavební sutinu zaplatíte od 120 eur nahoru, za velkokapacitní sedmikubíkový kontejner na netříděný odpad zaplatíte více než 160 eur.
Ve většině případů platí pravidlo, že stavební odpad se třídit vyplatí, sazby za jeho uložení na skládkách jsou nižší.
Je-li třeba umístit kontejner mimo soukromý pozemek, je třeba k tomu povolení samosprávy, se kterým se většinou váže i příslušný správní poplatek.
Co dělat, abyste měli co nejméně smetí
Nakupujte vždy do vlastní nákupní tašky a pořiďte si plátěnou sáček i na chléb a pečivo. Zamezíte tomu, aby se skládky plnily igelitovými taškami a mikrotenovými sáčky.

Při výběru potravin se rozhodujte také podle toho, v čem jsou zabaleny. Upřednostněte vratné skleněné láhve před jednorázovými plastovými, vyhýbejte se zboží v individuálních a nerecyklovatelných obalech, upřednostňujte větší balení před menšími.
Kupujte si do vlastních lahví mléko z mléčného automatu, nakupujte točené čisticí prostředky a upřednostněte vážené suroviny namísto balených.
Dejte věcem druhou šanci. Každou věc, kterou si zakoupíte na burze nebo v secondhandu, zachráníte před vyhozením na skládku.
Vyhýbejte se zbožím na jedno použití a nekupujte akciové, zvýhodněné a letákové produkty jen proto, že marketing prodejce je silnější než váš momentální úsudek.
Nepodléhejte módním trendům a kupujte si výrobky s nadčasovým designem. Zabráníte tomu, aby vyšly z módy dříve, než se opotřebují.
Umístěte na schránku informaci o tom, že nesouhlasíte s vhazováním nevyžádané pošty a letáků.
Nepřenášejte nepotřebné věci na dlouhá léta do sklepa, kde se změní na nepoužitelný odpad. Nabídněte je místo toho v inzerci a najdete někoho, komu dokáží ještě dnes posloužit.
Pokuty i po roce
Pokud jste se rozhodli šetřit na úkor ostatních a vyhodíte například starý nábytek nebo nefunkční sporák na dřevo do škáry, hrozí vám za to pokuta. Určuje ji zákon o odpadech, přičemž rozlišuje, zda takto učinil občan – fyzická osoba nebo podnikatel. Pokutu za odložení odpadu na černou skládku lze dát až rok poté, co to na vás někdo ohlásil – vyměří vám ji oddělení životního prostředí na obecním nebo městském úřadě. Peníze poputují do environmentálního fondu.

Občan může dostat pokutu ve výši nejvýše 166 eur, podnikatel až 6 639 eur. Při opakování vašeho nežádoucího chování do jednoho roku se pokuta zdvojnásobí – fyzická osoba může tehdy zaplatit 332 eur.
(mg)
Dají se ušetřit peníze tříděním odpadu?
Třídění odpadu sice okamžitě na úsporách nepocítíte, je však společenskou zodpovědností, daní za konzumní způsob života. A je to nejméně, co můžeme udělat, abychom se neutopili v odpadcích. Když v domácnosti začnete třídit odpad, ve většině měst a obcí bohužel okamžité úspory nepocítíte. Je to proto, že častěji než pro množstevní sběr se samosprávy rozhodují pro úhradu poplatků za komunální odpad paušálem. Platí se tedy za osobu a ne za objem či hmotnost netříděného odpadu, který se vyhodí. V daném roce tedy domácnost, která do šedého kontejneru vyhodí například jen čtyři kilogramy netříděného odpadu na osobu, zaplatí stejně jako domácnost, kde se objem vyšplhá i na 331 kilogramů na osobu (průměr na osobu na Slovensku).

Na odvozu vámi vytříděného odpadu sice samospráva může ušetřit – odvoz barevných kontejnerů na plast, sklo či papír, nebo likvidace (zpracování) jejich obsahu může být zvýhodněna – ale občan tuto skutečnost pocítí jen tehdy, pokud se samospráva rozhodne pro nižší náklady v jednom roce snížit poplatek (místní daň) v následujícím roce.

Jiné je to při množstevní sklizni, kdy domácnosti zejména na venkově, ale iv některých městech zaplatí jen za pytle se smíšeným odpadem a pytle s vytříděným odpadem jim odvezou bezplatně. Takových samospráv je však na Slovensku minimum.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram